นี่ก็คือสาระน่ารู้จาก คาสิโนออนไลน์ ในตอนนี้

นี่ก็คือสาระน่ารู้จาก คาสิโนออนไลน์ ในตอนนี้
นี่ก็คือสาระน่ารู้จาก คาสิโนออนไลน์ ในตอนนี้
นี่ก็คือสาระน่ารู้จาก คาสิโนออนไลน์ ในตอนนี้

การก่อสร้างสถานีรถไฟใต้ดิน จากนั้น ไทม์สแคว์ ก็มีความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจมากขึ้น จนกลายมาเป็นอีกนหึ่งหัวใจสำคัญของทาง นิวยอร์กที่เราเห็นกันใน คาสิโนออนไลน์ ทุกวันนี้อีกหนึ่งเรื่องน่ารู้กต่อมาเกี่ยวกับ นิวยอร์ก ก็คือ พื้นที่สีเขียวใต้ชุมชนเมือง

แม้ว่าเรานั้นจะอยู่ในยุคที่ชุมชนเมืองนั้นแผ่ขยายออกมาอย่างมากมาย มันเลยทำให้พื้นที่สีเขียวมันก็มีน้อยลงไปเรื่อยๆ แต่นั่นมันก็ไม่ได้หมายความว่า เราจะสร้างพื้นที่สีเขียวไม่ได้เลยหากว่าเราต้องการอากาศที่สดชื่น เมื่อเราต้องการจะทำขึ้นมาจริงๆ

การพิสุจน์ว่าคำกล่าวนี้มันเป็นจริงขึ้นมาได้หรือไม่นั้น ก็มีนาย เจม แรมซี่ ได้มีการออกแบบและพัฒนาสวนสาธารณะใต้ดินขึ้นมา โดยเขาได้ให้ชื่อว่า โลไรย์ จากากรใช้สถนีรถไฟใต้ดิน ที่ไมไดใช้งานแล้วก็เอามาสร้างเป็นสวยสาธารณะเสียเลย

ซึ่งความพิเศษของมันนั้นก็คือ การนำเอาแสงอาทิตย์ลงมาสู่พื้นที่ใต้ดิน เพื่อให้พืชนั้นสังเคราะห์แสงและเติบโตได้ตามธรรมฃาติ และ แม้ว่าโครงการนี้จะยังคงไม่ได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการก็ตาม

แต่พวกเขานั้นก็คาดว่ามันจะแล้วเสร็จในปี 2021 นี้ แล้วมันก็น่าจะเป็นต้นแบบที่ดีไม่ใช่นอยเลยทีเดียว เพื่อจะได้ไปทำกับชุมชนเมืองทัวโลกต่อไป นั่นเอง แล้วนี่ก็คือสาระน่ารู้จาก คาสิโนออนไลน์ ในตอนนี้